Projekt oklein
     
  Gdy już znamy wymiary segregatora możemy przejść do projektowania oklein. W tym celu najlepiej jest skorzystać z gotowych siatek projektowych z poprzedniej strony.

Można także samemu ustalić wszelkie potrzebne wymiary wg następującego punktów:
1. Określić wymiary okładki segregatora:
- wysokość jest już podana dla danego formatu: A-4 320 lub 315 mm, A-5 230 lub 225 mm;
- szerokość to suma następujących wymiarów: (szerokość całkowita segregatora) + (długość pierwszej strony segregatora*2)

2. Szerokość grzbietu dla celów projektowych uzyskujemy przez odjęcie od całkowitej grubości segregatora 12 mm, które stanowią wypadkową szerokości bigów (8 mm) oraz grubości tektury (2 mm) i tego, że okładki składają się pod kątem około 90 stopni.

3. Wymiar okleiny jest o 30 mm większy niż długość i szerokość okładki - czyli po 15 mm na każdą krawędź - są to t.zw. zakładki.

4. Zakładki powinny stanowić integralna część całego projektu okleiny - projekt graficzny powinien przechodzić płynnie na drugą stronę, bowiem spod tylnej wyklejki będzie wystawać po około 5-7 mm okleiny (zakładek) z każdej strony.

5. jeżeli projektowana jest również wyklejka, należy pamiętać, że jest ona mniejsza od wymiarów okładki o 10 mm na długości i szerokości - czyli po 5 mm na każdą krawędź.

6. Przy krawędziach okleiny dobrze jest umieścić punkty kontrolne wyznaczające osie pionowe i poziome okleiny.

7. Poza obrysem okleiny wskazane jest umieścić uwagi dotyczące pantonów, sposobu wykończenia okleiny (folia matowa, błyszcząca), wymiarów okładki, rodzaju zamka.

         
  Powrót na poprzednią stronę