Teczki archiwizacyjne      
     
    Teczki archiwizacyjne w oprawie introligatorskiej wykorzystywane są do przechowywania materiałów arch:iwizacyjnych o dużej wartości, takich jak: akta sądowe, notarialne, urzędowe.

Dzięki płynnej regulacji  pojemności zajmują w archiwum dokładnie tyle miejsca ile potrzebują zawarte w nich materiały.

 
  Użyte do produkcji materiały gwarantują odporność na czynniki zewnętrzne.    
  Powrót na poprzednią stronę