Teczki akt osobowych faktura w twardej oprawie - Jako materiał pokryciowy posłużył zadrukowany papier zabezpieczony dodatkowo folią błyszczącą. Posiadają okienko na 1 stronie oraz na grzbiecie służące do wpisania danych pracownika.