Teczki akt osobowych PCV-  Jako materiał pokryciowy posłużyło PCV na podściółce papierowej. Jest to materiał trwały i estetyczny.