Teczki z gumk¹ kolorowe - wykonane s¹ z kartonu zadrukowanego jednostronnie o grammaturze 300 - 350 g/m2.