Dokumentacja techniczna
Segregatory reklamowe
 
  Szerokość grzbietu  
  Szerokość grzbietu stanowi konsekwencję zastosowanego zamka ta z kolei wynika z ilości materiałów, które ma pomieścić segregatorów.  Więcej informacji na ten temat zawartych jest w rozdziale p.t. "Rodzaj zamknięcia". W tym miejscu wyjaśniona zostanie kwestia pomiaru szerokości grzbietu.  
         
  Trzy sposoby wyznaczania szerokości grzbietu:
1. Całkowita szerokość segregatora (Sp) - ile miejsca na półce zajmuje segregator.
2. Szerokość wyznaczona przez bigi (Sb) - od bigu do bigu po zewnętrznej stronie.
3. Szerokość projektowa (Sg) - opisująca ile miejsca na np. logo ma na grzbiecie projektant.

Sp > Sb > Sg

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Całkowita szerokość segregatora (Sp) - ile miejsca zajmuje na półce segregator.
Wartość Sp mierzona jest pomiędzy zewnętrznymi okładkami segregatora.

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Szerokość wyznaczona przez bigi (Sb) - od bigu do bigu po zewnętrznej stronie.  
 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Szerokość projektowa (Sg) - opisująca ile miejsca na np. logo ma na grzbiecie projektant. Wartość Sg odpowiada szerokości płaszczyzny grzbietu pomiędzy zaokrągleniami i jest taka sama jak odległość zawarta między bigami po wewnętrznej stronie okładki.